Samarbetspartners

Ale Portar AB

Ale Portar utför service på alla industriportsfabrikat. Vi reparerar portar, grindar, bommar, lastbryggor och lyftbord. Detta gör vi med fullutrustade servicebilar och akut. Vi har kunskap och erfarenhet av alla sorters industriportar, lastbryggor, vädertätningar och grindar med mera. Ale Portar har mer än 20 års erfarenhet och kan därigenom erbjuda serviceavtal till fast pris. ​

Kontakt: Ville Kuusinen, VD, tfn: +46 729 944 900, ville@aleportar.se​

Web: www.aleportar.se

Fuktab AB

Fuktab startades 1989 och har över 30 års erfarenhet av vattenskador. Vi som jobbar inom företaget har lång erfarenhet av fuktskador och har även stor kunskap inom konstruktion och olika byggnadstekniker, vilket är en viktig del av branschen. Att våra kunder är nöjda är viktigt för oss. Vi ser alltid till att du som kund får hjälp snabbt och åtgärder som är kostnadseffektiva. Vårt mål är att vara är på plats samma dag som vi fått uppdraget och att vi snabbt kan starta en utredning av skadans omfattning.​

Kontakt: Patrik Haglund, VD, tfn: 0700-901 648, patrik.haglund@fuktab.se

Web: www.fuktab.se

Sigma Technology

Sigma Technology är en del av Sigma Group och är en global leverantör av produktinformation, mjukvarudesign för inbyggda system, mjukvaruutveckling och offshoreutveckling. Vi är experter med en passion för teknik och information, och är stolta över att leverera kvalitet och ständigt förbättra våra leveranser. Vår filosofi är ”Local Drive – Global Strength”, därför har vi kontor över hela världen för att vara nära våra kunder. För en komplett bild, besök vår hemsida.

Web: www.sigmatechnology.se

Infracontrol AB

Infracontrol är en oberoende systemintegratör som är specialiserad på IT-lösningar för samhällets infrastruktur. Med lång erfarenhet och innovativa lösningar för ledning, styrning och övervakning är man med och skapar smartare städer. Företaget startades 1993 och omsätter idag ca 60 Mkr. Bland kunderna finns bl.a. Trafikverket, Swedavia, Göteborgs Stad samt ett stort antal kommuner i Sverige, Portugal och Spanien.​

Hittills har drygt 140 anläggningsägare inom stat och kommun anslutit sig den unika molntjänsten Infracontrol Online för att förenkla sin tekniska förvaltning. Tjänsten hjälper dem att kvalitetssäkra drift- och underhållsarbetet, sänka sina kostnader och förbättra sin service till invånare, företag och besökare. ​

Kontakt: Johan Höglund, VD, tfn: 0704-976601, johan.hoglund@infracontrol.com

Web: www.infracontrol.com

Go-IoT

Go-IoT har målet att ta byggnader till molnet och tillbaka på ett enkelt, säkert och skalbart sätt för att främja utvecklingen av framtidssäkra ekoystem för smartare städer och byggnader. Utmaningarna handlar ofta om att systemintegratörer/fastighetsägare och även då användare är inlåsta till de produkter och leverantörer som finns i byggnaden. Det är svårt att skapa användaranpassade lösningar i andras ekosystem och det alltid kostsamt och komplicerat. Detta löser vi med en kombination av hårdvara/mjukvara och molnlösningar samt IoT-consultancy och Hårdvaruutveckling när det behövs. Att börja modernisera byggnader på ett hållbart sätt har aldrig varit enklare än vad det är nu. ​

Kontakt: Nicolas Waern, CEO, tfn: 0703-47 87 44, nicolas@Go-IoT.io​

Web: www.go-iot.io

Blink Services

Blink Services är Sveriges operatör för LoRaWAN™

Vårt uppdrag handlar om att underlätta för Sveriges kommuner, städer och företag att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Därför tillhandahåller vi LoRaWAN- den öppna, digitala infrastrukturen för uppkopplade saker. Genom skräddarsydda abonnemang uppfyller vi alla krav som ställs på en operatör. Vår målsättning är att skapa säkra, hållbara och effektiva samhällen.

Blink Services AB ingår i Söderbergföretagen.

Kontakt: Matts Lilja, tel: 070-7534600

Web: www.blink.services

IoT Sverige – ett strategiskt innovationsprogram

Det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige, är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden. Syftet med satsningen på strategiska innovationsområden är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Ambitionen är att det strategiska Innovationsprogrammet IoT Sverige ska vara aktivt under minst 10 år.

Kontakt: info@iotsverige.se

Web: iotsverige.se/

a-way CONSULTING

För oss är inget hinder för stort, ingen detalj för liten!

Högt i tak – Korta beslutsvägar är vad som beskriver oss. Vi har en tajt organisation och alla vågar framföra sin synpunkt.

a-way’s konsulter är hängivna sina åtaganden, de är drivna, erfarna, välutbildade och har ett brinnande engagemang för teknik och framtid. If there is a will – there is a-way!

Vår personal är vårt fokus och vår främsta tillgång. a-way satsar mycket resurser på personalen som hos oss har stora möjligheter att utvecklas och de uppdrag vi har genomförs förutom runt om i Sverige, Europa, Asien, samt Sydamerika.

Kontakt: Kent-Åke Johansson, tel: 0705 98 11 39,  kent-ake.johansson@a-way.se

Web: a-way.se/

WASA ENTREPRENAD AB

Wasa Entreprenad startades 1996 och tankarna från allra första dagen har varit att göra det hela lite bättre och lite mer personligt.

Vi har inom företaget hela kompetenskedjan – allt från arkitekt och konstruktion till snickerimästare, våtrumsbehörigheter och kontrollansvarskompetens. Hos våra hantverkare finns yrkesbevis både inom trä och mur/kakel. Vi tycker detta med bygge, snickeri och design är oerhört roligt.

Alla frågor och problem tas hand om med samma allvar och intresse oavsett storlek.

Kontakt: Christer Thulin, VD, tfn: 070-663 23 00, christer@wasaentreprenad.se

Web: wasaentreprenad.se/

PROPTECH STOCKHOLM

PropTech Stockholm är ett initiativ från Fastighetsägarna Stockholm, som syftar till att sammanföra startups inom PropTech med etablerade företag i fastighetsbranschen i Stockholm – våra 4500 medlemmar, med över 10 000 lägenheter och tusentals kontor och handelslokaler. Som branschorganisation har vi en viktig roll i att rusta våra medlemsföretag, stora som små, för den framtid som väntar.

Fastighetsägarna Stockholm är en medlems- och branschorganisation som ska ge medlemsnytta till alla medlemmar. Våra medlemmar är de största börsnoterade företagen och kommunägda bostadsföretagen samt enskilda privata fastighetsägare. Med cirka 2 500 bostadsrättsföreningar som medlemmar är vi en av de största organisationerna för bostadsrättsföreningar.

Kontakt: Christoffer Borjesson, christoffer.borjesson@fastighetsagarna.se

Web: www.proptechstockholm.se/

StadshubbsAlliansen

Vi är de lokala stadsnäten. Tillsammans bygger vi en svensk infrastrukturstandard för IoT med LoRaWAN™. Vi tillhandahåller en lokal, digital samhällsinfrastruktur. Det har vi alltid gjort.

Under 2017 tog Öresundskraft initiativet till StadshubbsAlliansen som samlar stadsnäten i en ny gemensam digital infrastruktur för det smarta samhället. Allt fler stadsnät, kommuner och regioner går med. I dag finns medlemmarna från Skåne i söder till Norrbotten i norr. StadshubbsAlliansen börjar därmed bli en gemensam rikstäckande infrastruktur för IoT/Sakernas Internet.

Vill du veta mer om Stadshubben, StadshubbsAlliansen, IoT och LoRa-teknik?
Besök stadshubbsalliansen.se

Kontakt: Johan Nyström, tel 042-490 3284

Web: www.stadshubbsalliansen.se